13 Manieren om werknemers te belonen

Verschillende manieren om personeel of werknemer te financieel te belonen
Om werknemers te motiveren wordt er vaak gezocht naar een passende beloning. Zo ontvangen werknemers vaak een eenmalige bonus bij goede resultaten. Die bonus motiveert medewerkers om goede prestaties te leveren. Er zijn verschillende manieren om werknemers te belonen. In dit artikel vind je alle opties met de voor- en nadelen. Het primaire doel van het inzetten van een beloningsinstrument is het creëren van betrokkenheid en loyaliteit, zodat medewerkers zich duurzaam verbinden aan de onderneming.

Wil je eigendom delen of behouden?

Voordat je een beloning kiest, is het belangrijk om na te denken over of je eigendom wil delen of behouden. Je kunt namelijk medewerkers belonen door ze een stukje eigendom te geven. Dit kan onder andere in de vorm van aandelen, opties en certificaten. Het mooie aan deze beloning is dat je medewerkers aan je bindt, zonder dat dit ten koste gaat van geldmiddelen. Aan de andere kant betekent dit ook dat het medewerkers wettelijke rechten geeft die horen bij een aandeelhouder zoals het bijwonen aandeelhoudersvergaderingen en het ontvangen van de jaarrekening. Indien je geen verantwoording wil afleggen aan medewerkers, zijn er ook andere mogelijkheden om medewerkers te belonen. Bijvoorbeeld een cash bonus, loon in natura, of bovengemiddelde arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan extra vakantiedagen, reiskostenvergoeding of een auto van de zaak. Voordelig aan deze beloningsinstrumenten is dat ze als ondernemer fiscaal aftrekbaar zijn. Dit geeft alleen wel een minder vergaande stimulans ten opzichte van het delen van eigendom.

Manieren om medewerkers te belonen als er is gekozen voor het delen van eigendom

1. Aandelenparticipatie

Het voordeel van aandelenparticipatie is dat de medewerker ook ondernemingsrisico loopt. Dit motiveert om te handelen naar het belang van de organisatie. De medewerker is immers mede-eigenaar van de onderneming en heeft er baat bij dat deze groeit. Bij de keuze voor deze optie is het verstandig om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Hierin benoem je rechten, plichten en voorwaarden die aan het aandeelhouderschap kleven.

2. Stemrechtloze aandelen

Ten opzichte van “aandelenparticipatie” is het voornaamste verschil dat een stemrechtloze aandeel een aandeel is waaraan geen stemrecht verbonden is. Dit betekent dat de medewerker in de algemene vergadering geen invloed heeft (hij mag wél aanwezig zijn bij de vergadering).

3. Certificaten

Vergelijkbaar met “stemrechtloze aandelen”, met als verschil dat het bij certificaten mogelijk is om de rechten van een certificaathouder verder te beperken ten opzichte van de houder van stemrechtloze aandelen. Je kunt bijvoorbeeld regelen dat de certificaathouder geen vergaderrecht heeft, welke wettelijk toekomt aan een houder van stemrechtloze aandelen. Om certificaten uit te geven dient een STAK (Stichting Administratiekantoor) opgericht en beheerd te worden.

4. Stock Purchase Plan (“SPP”)

Vergelijkbaar met “aandelenparticipatie” met als verschil dat een SPP een toegekend recht aan medewerkers is om binnen een bepaalde periode aandelen te kopen. Deze aandelen worden dan met een beperkte korting, bijvoorbeeld 10%, verkocht aan medewerkers.

5. Aandelenopties

Een optierecht houdt in dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om gedurende een bepaalde tijd en tegen een vooraf vastgestelde prijs één of meer aandelen te kopen. Hierbij kunnen aanvullende eisen gesteld worden om de aandelenoptie uit te kunnen. Bijvoorbeeld een aantal jaar dienstverband of het behalen van andere, nader gedefinieerde, doelstellingen.

6. Restricted Share Units (“RSUs”)

Een RSU geeft de medewerker recht op ‘gratis’ aandelen nadat aan bepaalde (prestatie)voorwaarden is voldaan.

7. Share Appreciation Rights (“SARs”)

Een SAR is een beloningsvorm waarbij medewerkers het recht krijgen om gedurende (of na) een bepaalde periode een bonusbetaling te ontvangen. De betaling is dan gelijk aan de waardeaangroei van de organisatie op het moment van toekenning SAR tot aan het moment van uitoefening SAR. Op die manier wordt de werknemer beloond in lijn met de groei van de organisatie, zonder eigendom van aandelen. Een voordeel hiervan is dat de medewerker profiteert van groei in de bedrijfswaarde, maar geen eigenaar wordt en dus ook niet de rechten krijgt die daarbij horen.

 

Manieren om medewerkers te belonen zonder eigendom te delen

 

8. Winstdeling

In het arbeidscontract spreek je af dat medewerkers een vast percentage van de winst krijgen. Bijvoorbeeld 10% over de gerealiseerde winst. Dit kan medewerkers motiveren om extra goed te presteren.

9. Cash Bonus

Dit kan bijvoorbeeld een eenmalige bonus zijn voor medewerkers. Je beloont medewerkers op basis van omzet, winst of een ander objectief criterium. Het voordeel ten opzichte van “winstdeling” is dat een cash bonus incidenteel is en meer vrijblijvend.

10. Dienstverband met bovengemiddelde arbeidsvoorwaarden

Een dienstverband met goede arbeidsvoorwaarden, primair en secundair, kan al een eerste goede stap zijn in het langdurig verbinden van medewerkers.

11. Persoonlijke beloningen (“loon in natura”)

Het is belangrijk om waardering te uiten naar werknemers. Dit kan heel goed door het geven van een persoonlijke beloning. Denk bijvoorbeeld  aan een kerstpakket of een verjaardagscadeau. Per medewerker mag je over een bedrag van € 227 exclusief btw per boekjaar de btw aftrekken. Dit noemt de Belastingdienst het drempelbedrag. Als je uitgaven per medewerker niet hoger zijn dan € 227 exclusief btw, dan hoef je hier dus geen omzetbelasting over te betalen.

12. Goed werkgeverschap

Een leuke activiteit of het regelmatig organiseren van borrels is een effectieve manier om medewerkers te motiveren. Dit valt onder goed werkgeverschap. Je kunt hierbij ook denken aan het geven van een laptop, een sportschool abonnement of het verzorgen van de lunch.

13. De werkkostenregeling (WKR)

Via de werkkostenregeling kun je als werkgever vergoedingen aan je werknemers geven zonder dat deze belast worden met loonbelasting. Dit bedrag aan vergoedingen dat niet wordt belast mag 1,7% van het totale fiscale loon (de loonsom) van je medewerkers zijn. Dit percentage noem je de ‘vrije ruimte’. Over de vrije ruimte betaal je als werkgever dus geen loonbelasting. Let wel op, als je boven 1,7% uitkomt, dan betaal je loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Kan ik uitstel aanvragen voor het deponeren van de jaarrekening bij KVK

Uitstel aanvragen voor het deponeren van de jaarrekening

Het deponeren van de jaarrekening is voor menig ondernemer een wettelijke verplichting. Toch is het geen uitzondering dat ondernemers – om wat voor reden dan ook – niet aan deze verplichting kunnen voldoen. Tijdsdruk, onkunde of een overzichtelijke administratie zijn vaak gehoorde oorzaken. Een laatste strohalm is uitstel aanvragen voor het deponeren van de jaarrekening. In dit artikel geef ik tekst en uitleg rondom de jaarrekening.

Lees meer »
Als MKB'er op zoek naar een ervaren MKB accountant?

Alles wat je als MKB’er over accountants moet weten

In het bedrijfsleven kom je regelmatig in contact met accountants. Een accountant is verantwoordelijk voor de correctheid van financiële informatie. Daarmee heeft de accountant onterecht een saai imago. Een accountant kan namelijk van grote waarde zijn voor een organisatie. In dit artikel vertel ik je alles wat jij als MKB’er over accountants moet weten.

Lees meer »
Bekijk 5 veelgemaakte financiële missers voor startende ondernemers.

5 Financiële valkuilen voor startende ondernemers

Ondernemen is voor veel mensen het ultieme gevoel van vrijheid. Zelf aan het roer staan, knopen doorhakken en je eigen inkomen genereren. Een gevleugelde uitspraak luidt: ondernemen is risico’s nemen. Dat klinkt misschien romantisch, maar in de realiteit ben je als beginnende ondernemer kwetsbaar voor fouten. Bovendien hebben niet alle ondernemers een diepgaande passie voor financiële zaken. In dit artikel behandel ik een aantal bekende financiële valkuilen voor startende ondernemers. Hopelijk kan dit artikel jou behoeden voor onnodige risico’s of fouten.

Lees meer »
Welke eenmalige investeringen en terugkerende kosten moet je reserveren bij het opstarten van een bedrijf?

Welke kosten moet je reserveren bij het opstarten van een bedrijf?

Een eigen bedrijf opstarten is voor veel beginnende ondernemers een sprong in het diepe. Het opstarten van een bedrijf gaat hand in hand met investeringen. Over het algemeen is een nieuw bedrijf niet vanaf dag één winstgevend. Met een strakke financiële planning houd jij grip op inkomsten en uitgaven. Maar welke kosten moet je incalculeren bij het opzetten van jouw bedrijf? In dit artikel beschrijf ik een aantal veelvoorkomende kostenposten.

Lees meer »
Hoe kan je geld lenen als startende ondernemer?

Geld lenen als startende ondernemer

Als startende ondernemer kan het voorkomen dat je startkapitaal nodig hebt. Maar hoe je aan kapitaal kan komen, is voor veel startende ondernemers nog een vraagstuk. Kun je bijvoorbeeld als ZZP’er een zakelijke lening krijgen? Hoe werkt dat precies? In dit artikel leg ik uit hoe jij als startende ondernemer jouw bedrijf kan financieren. 

Lees meer »
8 handige subsidieregelingen voor startende ondernemers

Subsidieregelingen voor startende ondernemers

Als startende ondernemer begin je aan een flinke uitdaging. Een eigen bedrijf starten kost veel tijd, energie en geld. De kans is groot dat er in de beginfase geen of weinig winst wordt gemaakt. Daarom heeft de overheid verschillende regelingen en subsidies opgesteld. Zo wordt het aantrekkelijker om als startende ondernemer te gaan ondernemen. In dit artikel vertellen wij welke negen subsidies en regelingen er zijn voor startende ondernemers.

Lees meer »

Belastingscan

Bij een belastingscan kijk ik of er fiscale regelingen in de inkomstenbelasting zijn, waar je nog geen gebruik van maakt. Ook bespreken wij jouw plannen voor komend jaar. Ben je bijvoorbeeld van plan een nieuwe auto aan te schaffen? Dan kijk ik of we dat fiscaal aantrekkelijk kunnen regelen.

Een proactieve sparringpartner.

Geen reactieve dienstverlener, waarbij de teller loopt bij elk contactmoment. Maar een proactieve sparringspartner, die naast je staat en onderdeel is van jouw onderneming.

Snelheid

Binnen 24 uur reactie op werkdagen.

Gratis contact.

Je kan altijd bellen met korte vragen over je administratie en financiën.

Transparante prijzen.

Meerwerk wordt enkel uitgevoerd na een prijsopgave en akkoord. Volledige regie voor jou dus!

Een maatwerk oplossing.

Hierdoor kan de oplossing altijd voldoen aan jouw specifieke behoefte en budget. 

Hoge kwaliteit

Als registeraccountant met jarenlange werkervaring kan ik jou dat garanderen. Lees hier de voordelen van een registeraccountant ten opzichte van een boekhouder.