Algemene voorwaarden

Klachtenregeling

 

 

Heb je om welke reden dan ook een klacht over mijn dienstverlening, dan stel ik het zeer op prijs als je mij hier persoonlijk van op de hoogte stelt. Ik zal je klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met je overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen.

Is je probleem met een gesprek niet verholpen, dan kun je de klacht formeel (schriftelijk) indienen middels het invulformulier dat je bij mij kunt opvragen. Je dient dit invulformulier te richten aan mijn kwaliteitsbepaler, de heer John Weerdenburg van Auxilium Adviesgroep. Je klacht zal zo snel mogelijk behandeld worden. Is het niet mogelijk om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal je klacht in ieder geval binnen enkele dagen worden bevestigd. Doelstelling is om je klacht binnen vier weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan word je over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvang je na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van jouw klacht worden vastgelegd. Uiteraard wordt zorgvuldig en integer met de informatie omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van jouw formele klacht wordt bij deze daarom jouw toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij mij gebruikelijk vraag ik hen voor geheimhouding te tekenen.

Belastingscan

Bij een belastingscan kijk ik of er fiscale regelingen in de inkomstenbelasting zijn, waar je nog geen gebruik van maakt. Ook bespreken wij jouw plannen voor komend jaar. Ben je bijvoorbeeld van plan een nieuwe auto aan te schaffen? Dan kijk ik of we dat fiscaal aantrekkelijk kunnen regelen.

Een proactieve sparringpartner.

Geen reactieve dienstverlener, waarbij de teller loopt bij elk contactmoment. Maar een proactieve sparringspartner, die naast je staat en onderdeel is van jouw onderneming.

Snelheid

Binnen 24 uur reactie op werkdagen.

Gratis contact.

Je kan altijd bellen met korte vragen over je administratie en financiën.

Transparante prijzen.

Meerwerk wordt enkel uitgevoerd na een prijsopgave en akkoord. Volledige regie voor jou dus!

Een maatwerk oplossing.

Hierdoor kan de oplossing altijd voldoen aan jouw specifieke behoefte en budget. 

Hoge kwaliteit

Als registeraccountant met jarenlange werkervaring kan ik jou dat garanderen. Lees hier de voordelen van een registeraccountant ten opzichte van een boekhouder.